Asociația „Centrul de Promovare Turistică” Iaşi a fost înființată în cadrul Proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia” , proiect derulat de Consiliul Județean Iași - lider de proiect, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economică și Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.”

„Centrul de Promovare Turistică” Iași urmărește:

- promovarea obiectivelor turistice din Județul Iași, pe plan național, cât și internațional, creșterea notorietății potențialului turistic ieșean în rândul agențiilor de turism din România;
- promovarea culturii românești moderne și contemporane, precum și punerea în valoare a culturii românești tradiționale, promovarea integrării europene la nivel etnocultural,
promovarea și dezvoltarea turismului cultural;
- organizarea de manifestații și evenimente culturale de interes național și internațional;
- organizarea de târguri, festivaluri, spectacole, concursuri, expoziții:
- promovarea valorilor culturale, morale și a tradițiilor populare românești și universale;
- punerea în valoare, mediatizarea și prezentarea unor zone cu potential turistic.