• Mănăstirea Golia - Album General al României de Alex Antoniu *1901(

    Date reper din istoria Mănăstirii Golia

    „Și într-acești ani au zidit Vasilie-vodă și lăudate mănăstiri, și aice în orașul Ieșilor […] mai pe urmă mănăstire, a doa mănăstire, a Golăi, cu făptură, cum se vede, peste toate mănăstirile aici în țară mai iscusită.” (Miron Costin)