„Și într-acești ani au zidit Vasilie-vodă și lăudate mănăstiri, și aice în orașul Ieșilor […] mai pe urmă mănăstire, a doa mănăstire, a Golăi, cu făptură, cum se vede, peste toate mănăstirile aici în țară mai iscusită.” (Miron Costin)

1515 - Prima mărturie a existenţei unei biserici pe locul actualei mănăstiri o găsim pe o piatră funerară cu o inscripţie în limba greacă, ce datează din 1515.

1550 - Cel mai probabil la această dată este începută construirea bisericii din piatră de marele logăfăt Ioan Golăi.

1564 - Maxim Burnar şi soţia sa Antimia (socrii lui Ioan Golăi) dăruiau bisericii o cruce din lemn de abanos, ferecată cu argint aurit. Este prima atestare sigură a Goliei.

1606 - Golia este închinată Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos.

1650 - Vasile Lupu începe refacerea bisericii Goliei la dimensiuni mult mai mari.

1660 - Ștefăniță Lupu termină refacerea bisericii începută de tatăl său și așază pisania deasupra ușii de intrare în pronaos.

1686 - Golia este incediată de trupele regelui polon Ian Sobieski.

1693 - Nunta lui Constantin Duca vodă, domnul Moldovei cu Maria, fiica lui Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești.

1696 - Nunta domnului Antioh Cantemir cu Catrina, fiica logofătului Dumitrașco Ceaurul.

1711 - Țarul Petru cel Mare al Rusiei vizitează Iașul și rămâne impresionat de măreția Goliei. Tot aici va fi cazat în palatul stăreției.

1735 - Au ars toate casele din incinta mănăstirii precum și acoperișul bisericii în timpul unui incendiu care a mistuit aproape jumătate din orașul Iași.

1738 - Cupolele bisericii Golia s-au dărâmat în timpul unui cutremur.

1754 - Este refăcută catapeteasma bisericii și icoanele împărătești.

1786 - Mitropolitul Moldovei Gavriil Calimachi își mută reședința la Golia în palatul stăreției, întrucât palatul mitropolitan îl cedase domnului Alexandru II Mavrocordat, ale cărui curți domnești arseseră în timpul unui incendiu.

1822 - În timpul unui incediu devastator, în care au fost mistuite aprox. 5000 de case și 11 biserici din Iași, au căzut pradă focului și câteva acareturi din curtea Goliei, însă biserica a scăpat.

1838 - Egumenul grec al mănăstirii, Grigorie Irinopoleos, a început refacerea picturii și a tabloului votiv.   

1863 - După secularizarea averii, Golia este transformată în biserică de parohie.

1900-1947 - Biserica Goliei este închisă pentru restaurare care dureaza jumătate de secol.

1947-1992 - Golia funcționează ca biserică de parohie.

1992 - Golia revine la statutul de mănăstire.

2008-2010 - Au avut loc lucrări de restaurare arhitecturală în cadrul unui proiect Phare cu fonduri europene, de la Guvernul României și autoritățile locale.

2010, 17 octombrie - Patriarhul României Daniel Ciobotea a târnosit, după 350 de ani de la sfințire, biserica Mănăstirii Golia.

2013-2015 - Au avut loc lucrări de restaurare a picturii din biserica Goliei în cadrul unui proiect Regio cu finațare de la Uniunea Europeană, Guvernul României și autoritățile locale.

2015, 26 decembrie - A avut loc în Turnul Goliei conferința de închidere a proiectului Regio de restaurare a picturii.