În perioada 1866-1871 a locuit aici împreună cu soţia sa Ileana şi fiul său Constantin marele scriitor Ion Creangă cât a fost diacon la Golia.

Casa în care a locuit scriitorul Ion Creangă de la Golia a fost construită la sfârşitul sec. XVII şi a servit pentru multă vreme ca visterie a mănăstirii. 

Aici se adunau toate veniturile mănăstirilor din Moldova închinate la Muntele Athos. În secolul XIX aici au locuit diaconii şi cântăreţii care slujeau în biserica Goliei.

În camera în care a locuit diaconul Ion Creangă a fost amenajat un muzeu care păstrează printre alte exponate şi stiharul (veşmântul) original de diacon.

Muzeul a fost deschis la 1 martie 2011.