• Pictura bisericii Golia, în curs de restaurare

  „Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II”

  Proiectul „Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II” s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”.
 • Biserica Mănăstirii Golia, înainte de restaurare

  „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași”

  Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași” a fost implementat de către Consiliul Județean Iași (lider de proiect) în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economică și socială - Proiecte Mari de Infrastructură Regională.
 • Biserica Goliei, văzută de sub turn

  Biserica Mănăstirii Golia

  Biserica Goliei este un spațiu deosebit, binecuvântat, în care slujbele ortodoxe strălucesc și se simt în toată splendoarea lor bizantină!
 • Mănăstirea Golia - Album General al României de Alex Antoniu *1901(

  Date reper din istoria Mănăstirii Golia

  „Și într-acești ani au zidit Vasilie-vodă și lăudate mănăstiri, și aice în orașul Ieșilor […] mai pe urmă mănăstire, a doa mănăstire, a Golăi, cu făptură, cum se vede, peste toate mănăstirile aici în țară mai iscusită.” (Miron Costin)
 • Biserica Mănăstirii Golia, văzută de sub turn

  Scurtă istorie a Mănăstirii Golia

  Până la construirea actualei catedrale mitropolitane din Iaşi (1834) a fost cea mai mare biserică din Moldova.
 • Leul din Turnul Goliei

  Cișmeaua din turn

  Prima sursă gratuită de apă pentru ieșeni.
 • Turnul Goliei, vara

  Turnul Goliei

  De la înălţimea celor 29,5 metri ai Turnului Goliei se poate admira panorama oraşului Iaşi și o mică parte din Basarabia, atunci când cerul este senin.
 • Intrarea în Casa Creangă

  Casa diaconului Ion Creangă

  În perioada 1866-1871 a locuit aici împreună cu soţia sa Ileana şi fiul său Constantin marele scriitor Ion Creangă cât a fost diacon la Golia.
 • Turnul Goliei, după restaurare

  Reabilitarea Mănăstirii Golia, excelenţă în cultură şi conservare

  Vineri, 14 septembrie 2012, în prezenţa reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a oficialităţilor locale, judeţene şi centrale, precum şi a delegaţiei Organizaţiei „Europa Nostra” a fost dezvelită placheta de bronz care atestă recunoaşterea europeană a proiectului de reabilitare a Mănăstirii Golia.