Proiectul „Reabilitarea Mănăstirii Golia - etapa II” s-a desfășurat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 - Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creștere”.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Municipiul Iași - Primăria Municipiului Iași și și-a propus să contribuie la reabilitarea infrastructurii urbane a Municipiului Iași, în vederea creșterii calității vieții și creării de noi locuri de muncă.

Obiectivul specific al proiectului a vizat valorificarea potențialului cultural-istoric și turistic al Mănăstirii Golia prin punerea în valoare a bisericii Mănăstirii Golia prin: lucrări de conservare-restaurare pictură interioară, iconostas și amvon și iluminat arhitectural și decorativ; refacerea / amenajarea căilor de acces (pietonale și carosabile) către obiectivul reabilitat, în interiorul zonei de protecție a acestuia (strada George Enescu, strada Golia, strada Armeană); punerea în valoare a zonei de protecție a monumentului istoric prin amenajări peisagistice; reabilitarea utilităților anexe din zona de protecție a monumentului istoric.

Valoarea totală a proiectului a fost de 25.139.418,36 lei, iar perioada de implementare a fost de 27 luni. Recepția lucrării a avut loc joi, 17 decembrie 2015.

Manager de proiect: Georgiana Niculescu