Proiectul „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași” a fost implementat de către Consiliul Județean Iași (lider de proiect) în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul PHARE 2004-2006, Coeziune Economică și socială - Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Scopul proiectului a fost reabilitarea ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iași în vederea reintroducerii în circuitul turistic cultural regional, național și internațional și a valorificării potențialului turistic al Municipiului Iași.

Valoarea inițială a investiției este a fost de 5.271.227 euro, din care 3.301.324,49 euro din fonduri Phare, 1.100.441,49 euro din Fondul Național și 869.461,02 euro contribuție locală (Consiliul Județean Iași și Primăria Municipiului Iași). La această valoare s-au adăugat costuri suplimentare în vederea implementării soluției unitare pentru infrastructura de acces (cale rulare tramvai), sumă suportată integral de Consiliul Local al Municipiului Iași. Valoarea finală a proiectului: 6.129.930,76 euro.

Lucrările de reabilitare și consolidare realizate prin proiect au vizat:

- consolidarea ansamblului monument istoric; 
- reabilitarea interioară și exterioară, inclusiv a rețelelor electrice;
- lucrări în interiorul incintei, lucrări de iluminat arhitectural;
- reabilitarea infrastructurii de acces la ansamblul monument istoric (0,990 km cale simplă de rulare tramvai, 0,3 km din strada Cuza Vodă, trotuare, alei pietonale, parcaje, spații verzi); reabilitarea rețelelor de apă și canalizare;
- investiții în infrastructura turistică (panouri de promovare turistică, Centru de Promovare Turistică).

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:

- 200 de persoane angajate temporar pe durata lucrărilor de construcții;
- 5 persoane angajate permanent în cadrul Centrului de Promovare Turistică;
- 6 persoane angajate temporar după implementarea proiectului;
- Consiliul Județean Iași, în calitate de solicitant;
- Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de partener.